Sotsiaalteenused Ratsakoolis

Meil on heameel teatada, et meie infrastruktuur on saanud sellisesse järku, et saame enda juures pakkuda ka sotsiaalteenuseid. Heategevuslikul põhimõttel tulevad juba veebruari lõpus külla Vahtra Tugikeskuse kliendid ja meil on rõõm muuta nende päev eriliseks. Meie juures on turvaline pakkuda hobuste ja ponide harjamist, silitamist, söötmist, ratsutamist koos sellele nende järgneva ühisüritusega püstkohas ka erilisemate vajadustega inimestele.

Kirjutame seda eeskuju andmiseks – kui sinu lähikonnas on, või sa lausa töötad inimestega, kelle jaoks hobuste rahulikkus ja soojus võib tähendada teraapilist mõju või teha nende elu rikkamaks, siis võtke julgelt ühendust – meie hobused ootavad ning kindlasti leiame sobiva aja ja päevakava.

Suur samm sisemaneeži suunas

Täna sai valmis meie sisemaneeži väline kest – PVC hall mõõtudes 20*50 meetrit, mille sisse tuleb võistlusmõõtmetes plats 20*40 meetrit. Aga esialgu ärgem veel hobustega ukse juures sappa võtke – sisepinnas on tegemata ning ootab selleks sobivaid ilmu ja muid tingimusi.

Poni muutus jõuluvana põhjapõdraks

Meie Alfa käis lapsi rõõmustamas Rapla koduste laste jõulupeol, kus tasuta ponisõitu said nautida kõik soovijad. Alfa oli tähelepanuga nii rahul, kellele siis ei meeldiks olla kõigi lemmik, et jäi ka järgnenud valla jõululaadale.

Muide, Alfal oli ka üks soov jõuluvanale – järgmine aasta tahaks jälle läbi Rapla Jõuluvanale seltsiks tulla.

Platsi ehitus algas

Hanke võitnud OÜ Kastanipuit alustas sel nädalal meie väliplatsi ehitust. Esimeseks tööks pinnase koorimine.

Detailplaneering on kehtestatud

Tsiteerides vallavalitsuse otsust:

Rapla Vallavalitsuse 20.12.2021 korraldusega nr 699 kehtestati Ratsakooli detailplaneering, millega sätestati tingimused ratsatalu rajamiseks Väljataguse külas Tühikalda maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0377). Ehitusõigus anti kokku kuni 12 hoone püstitamiseks, mille seas on maneež, tallid, majutushoone ja elamu. Detailplaneeringu elluviimise korral rajatakse
 atsaspordihuvilistele mõeldud vaba aja ja spordikompleks. Kavandatud ehitised ja maa-ala suurus võimaldab kuni 30 sporthobuse aastaringset pidamist. Planeeringu elluviimine evib eeldatavasti positiivset majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist mõju. Mõju looduskeskkonnale on vähene.

Varsti alustame

Detailplaneeringu avalikul väljapanekul ei esitatud ühtegi vastulauset. Päästeameti ja Transpordiameti kooskõlastus on olemas, seega vallavalitsuse teatel minnaks edasi järgmisesse etappi – detailplaneeringu vastuvõtmisele. Head uudist, ehk vallavalitsuse otsust on oodata veel 2021. aasta jooksul. Ja tõesti kiitus Rapla vallavalitsele. Mitte kõige lihtsama detailplaneeringu algatamisest vastuvõtmiseni 7 kuud – aeg, mida paljud meie tuttavatest isegi ei usu ning mida meie arhidekt alguses võimatuks pidas.